By - admin

封闭式基金周净值表现排行榜(2017.10.20)

封闭式基金周净值体现排行榜()
出于: 香港和澳门的传达 日期:2017/10/24

基金编码    基金解释      完成公司      上浆      单位        周净值    前周净值

净值升压速度升压速度

150149    良药800B      信诚基金              0              3.94%

150131          良药B      国泰基金            19              3.53%

150199          食品B      国泰基金              1              3.00%

150330          管保B  方正富邦基              0              2.49%

150284      SW良药B  申万菱信基              0              2.32%

502042          上50B      长盛基金              0              %

150136    国富100B  国海富兰克              0              1.38%

150176            H股B  银华基金管            23              1.34%

150300      倾斜飞行股B      华安基金              5              %

150268      倾斜飞行B类      博时基金              0              %

150296          变革B      向南方基金              0              1.27%

150292  中融倾斜飞行B      中融基金              1              1.27%

502022      国金50B      国金基金              0              1.25%

502050      上证50B  易方达基金基金              0              1.25%

502008易方达基金国企  易方达基金基金              0              1.25%

150210      国企改B      富国基金            16              1.24%

150256      倾斜飞行业B  易方达基金基金              1              %

150250      倾斜飞行B端      招商基金              0              %

150242      倾斜飞行B级      富国基金              0              %

150077    浙商力争上游      浙商基金              0              %

150228          倾斜飞行B      鹏华基金            21              %

150124      建信50B  建信基金管              0              %

150270          精馏酒精B      招商基金              1              %

150122    星系力争上游      星系基金              0              0.72%

150170          恒生B  汇添富基金              2              %

150272      生物药B      招商基金              0              %

150306          养老B  国寿保安的基              0              %

150105        HS300B      华安基金              0              0.26%

150156      中银互B      中银基金            13              0.19%

150223      文字A级      富国基金            13              0.19%

000502华富恒富分      华富基金              1              0.19%

150052    沪深300B      信诚基金              0              0.17%

150037    建信力争上游  建信基金管              0              0.15%

150106          中小A  易方达基金基金              0              0.12%

150331      网财源A  建信基金管              3              0.11%

150123      建信50A  建信基金管              0              0.11%

150196          有色的A      国泰基金              2              0.10%

150299      倾斜飞行股A      华安基金              5              0.10%

150117      实际情形A      国泰基金              4              0.10%

150263          1000A      沃伯格基金              0              0.10%

150301      文字股A      华安基金              0              0.10%

150325      高铁A端  工银瑞信基              0              0.10%

150297      使互相联系A级      向南方基金              0              0.10%

150130          良药A      国泰基金            19              0.10%

502037          网金A      大成基金              0              0.10%

150293      高铁A级      向南方基金              0              0.10%

150323      环保A端  工银瑞信基              0              0.10%

502057  广发麦克匪特斯氏疗法A      广发基金              0              0.10%

150327      新能A级  工银瑞信基              0              0.10%

150261          麦克匪特斯氏疗法A      沃伯格基金              1              0.10%

150168    银华300B  银华基金管              0              0.10%

150198          食品A      国泰基金              1              0.10%

150289      煤炭A级      中融基金              6              0.09%

150051    沪深300A      信诚基金              0              0.09%

150229              酒A      鹏华基金              0              0.09%

150281      财源地A      长盛基金              0              0.09%

150237      环保A级      鹏华基金              0              0.09%

150311          智能A      信诚基金              0              0.09%

150303      创业股A      华安基金              1              0.09%

502017长信面积一  长信基金管              0              0.09%

502041          上50A      长盛基金              0              0.09%

150235      券商A级      鹏华基金              1              0.09%

502027      新丝路A      鹏华基金              0              0.09%

150030      中证90A  银华基金管              0              0.09%

150032    多利一号      嘉实基金              0              0.09%

150190    NCF环保A  新中国基金管              0              0.09%

150148    良药800A      信诚基金              0              0.09%

150150    有色的800A      信诚基金              0              0.09%

150181  富国军事勤劳A      富国基金            21              0.09%

150188    转债一号      招商基金              0              0.09%

519743  交银丰润A  交银施罗德              0              0.09%

150157          财源A      信诚基金              7              0.09%

150179          传达A      鹏华基金              0              0.09%

150251          煤炭A      招商基金              0              0.09%

150066          互惠A      国泰基金              0              0.09%

150207      使不得不应付A端      招商基金              0              0.09%

150221      中航军A  前海开源基            37              0.09%

150219          康健A  前海开源基              2              0.09%

150247      传媒A级  工银瑞信基              0              0.09%

150309      传达安A      信诚基金              0              0.09%

150057    中小300A      万里长城基金              0              0.09%

150152      创业板A      富国基金            37              0.09%

150175            H股A  银华基金管            23              0.09%

150073    诺安慢吞吞的      诺安基金              0              0.09%

150305          养老A  国寿保安的基              0              0.09%

150335      军事勤劳股A      融通基金              1              0.09%

502014  面积一直A      长盛基金              2              0.09%

150315        勤劳4A      富国基金              0              0.09%

150047          消耗A  银华基金管              0              0.09%

150094    泰信400A      泰信基金              0              0.09%

150164      可兑换货币A      东吴基金              0              0.09%

150100          资源A      鹏华基金              0              0.09%

150269          精馏酒精A      招商基金              1              0.09%

150112        深100A  工银瑞信基              0              0.09%

150169          恒生A  汇添富基金              2              0.09%

150307          体育A      富国基金              0              0.09%

150271      生物药A      招商基金              0              0.09%

502054          券商A      长盛基金              0              0.09%

150192          使不得不应付A      鹏华基金              0              0.09%

150209      国企改A      富国基金            16              0.09%

000624华富恒财分      华富基金              1              0.09%

150329          管保A  方正富邦基              0              0.09%

150217      新能源A  交银施罗德              1              0.09%

150273          领路A      鹏华基金              0              0.09%

150194      使互相联系网A      富国基金              4              0.09%

502021      国金50A      国金基金              0              0.09%

502024  鹏华钢铁A      鹏华基金              0              0.09%

150177          证保A      鹏华基金              1              0.09%

150317        E财源A  交银施罗德              0              0.09%

150076    浙商慢吞吞的      浙商基金              0              0.09%

502031  中海高铁A      中海基金              0              0.09%

150203          传媒A      鹏华基金              0              0.09%

150205          国防A      鹏华基金              9              0.09%

150059      资源A级  银华基金管              0              0.09%

150121    星系一号      星系基金              0              0.09%

150227          倾斜飞行A      鹏华基金            21              0.09%

150158          财源B      信诚基金              7              0.09%

150173    TMT中证A      信诚基金              1              0.09%

150211      新能车A      富国基金              6              0.09%

150243          创业A      鹏华基金              2              0.09%

150321      煤炭A基      富国基金              0              0.09%

150343      文字A基      融通基金              0              0.09%

150241      倾斜飞行A级      富国基金              0              0.09%

150279          新能A      鹏华基金              0              0.09%

150277          高铁A      鹏华基金              1              0.09%

150287          钢铁A      中融基金              1              0.09%

150135    国富100A  国海富兰克              0              0.09%

150249      倾斜飞行A端      招商基金              0              0.09%

150092    NORD计算机系列300A      NORD计算机系列基金              0              0.09%

150200  招商中证A      招商基金            88              0.09%

150275      面积一A  安信基金管              6              0.09%

150145      高贝塔A      招商基金              0              0.09%

150143      转债A级  银华基金管              0              0.09%

150213      生长A级  国投瑞银基              3              0.09%

150265          面积A      中融基金              0              0.09%

150245          使互相联系A      鹏华基金              0              0.09%

150064          同瑞A      长盛基金              0              0.09%

150138    中证800A  银华基金管              0              0.09%

150167    银华300A  银华基金管              0              0.09%

150291  中融倾斜飞行A      中融基金              1              0.09%

150036    建信慢吞吞的  建信基金管              0              0.09%

150104        HS300A      华安基金              0              0.08%

150055            500A  工银瑞信基              0              0.08%

150259          重组A  易方达基金基金              0              0.08%

502001    500等权A  西部赢得基              0              0.08%

150225      证保A级      博时基金              0              0.08%

150215            TMTA      国泰基金              0              0.08%

150231          电子A  申万菱信基              0              0.08%

150184          环保A  申万菱信基              2              0.08%

150090          生长A      万家基金              0              0.08%

000776  天弘瑞利B      天弘基金              3              0.08%

150255      倾斜飞行业A  易方达基金基金              1              0.08%

150053    泰达500A  泰达宏利基              0              0.08%

150233      传媒业A  申万菱信基              0              0.08%

150267      倾斜飞行A类      博时基金              0              0.08%

150083    深证100A      广发基金              0              0.08%

502007易方达基金国企  易方达基金基金              0              0.08%

150295          变革A      向南方基金              0              0.08%

502049      上证50A  易方达基金基金              0              0.08%

150257易方达基金生物  易方达基金基金              0              0.08%

502004  易基军事勤劳A  易方达基金基金              1              0.07%

150186      军事勤劳A级  申万菱信基              2              0.07%

150171          文字A  申万菱信基            22              0.07%

150283      SW良药A  申万菱信基              0              0.07%

502011  易基文字A  易方达基金基金              0              0.07%

184801    鹏华前海      鹏华基金              0          0.06%

150020  汇利补偿A      富国基金            16              0.00%

150159      欧洲中部添B      欧洲中部基金            15              0.00%

150154          惠丰B      中海基金              5              0.00%

000770  万里长城久盈B      万里长城基金            10              0.00%

150021  汇利补偿B      富国基金            16              0.00%

150049    消耗进项      向南方基金              0              0.00%

000815  鑫元合享B      鑫元基金              2            -0.05%

505888    向导和      嘉实基金          100            -0.08%

004392    工银瑞利  工银瑞信基                            -0.09%

519058          双福B  海富通基金              0            -0.12%

150033    多利力争上游      嘉实基金              0            -0.15%

150282      财源地B      长盛基金              0            -0.15%

150067          互惠B      国泰基金              0            -0.25%

165509    信诚帮助      信诚基金              1            -%

150048          消耗B  银华基金管              0            -0.46%

150220          康健B  前海开源基              2            -%

150230              酒B      鹏华基金              0            -0.72%

150107          中小B  易方达基金基金              0            -%

150258易方达基金生物  易方达基金基金              0            -%

150084    深证100B      广发基金              0            -%

150328      新能B级  工银瑞信基              0            -1.17%

150113        深100B  工银瑞信基              0            -%

150208      使不得不应付B端      招商基金              0            -1.34%

150060      资源B级  银华基金管              0            -%

150280          新能B      鹏华基金              0            -%

150266          面积B      中融基金              0            -1.47%

502018长信面积一  长信基金管              0            -1.47%

150151    有色的800B      信诚基金              0            -1.57%

150232          电子B  申万菱信基              0            -1.57%

150075    诺安力争上游      诺安基金              0            -%

150065          同瑞B      长盛基金              0            -%

150193          使不得不应付B      鹏华基金              0            -1.80%

150050    消耗力争上游      向南方基金              0            -1.91%

150058    中小300B      万里长城基金              0            -1.95%

150178          证保B      鹏华基金              1            -2.02%

150226      证保B级      博时基金              0            -2.08%

150091          生长B      万家基金              0            -2.11%

150093    NORD计算机系列300B      NORD计算机系列基金              0            -2.16%

150246          使互相联系B      鹏华基金              0            -2.18%

150274          领路B      鹏华基金              0            -2.25%

150238      环保B级      鹏华基金              0            -2.35%

150195      使互相联系网B      富国基金              4            -2.37%

150031      中证90B  银华基金管              0            -2.41%

150191    NCF环保B  新中国基金管              0            -2.47%

150276      面积一B  安信基金管              6            -2.57%

150212      新能车B      富国基金              6            -2.69%

150197          有色的B      国泰基金              2            -2.71%

150185          环保B  申万菱信基              2            -2.75%

502015  面积一直B      长盛基金              2            -2.81%

150118      实际情形B      国泰基金              4            -2.87%

150056            500B  工银瑞信基              0            -2.87%

150054    泰达500B  泰达宏利基              0            -2.90%

150189    转债力争上游      招商基金              0            -2.94%

150216            TMTB      国泰基金              0            -3.15%

150260          重组B  易方达基金基金              0            -3.26%

150214      生长B级  国投瑞银基              3            -3.37%

150180          传达B      鹏华基金              0            -3.52%

502058  广发麦克匪特斯氏疗法B      广发基金              0            -3.63%

150139    中证800B  银华基金管              0            -3.70%

150101          资源B      鹏华基金              0            -3.78%

502002    500等权B  西部赢得基              0            -3.97%

150298      使互相联系B级      向南方基金              0            -4.07%

150324      环保B端  工银瑞信基              0            -4.20%

150262          麦克匪特斯氏疗法B      沃伯格基金              1            -4.23%

150308          体育B      富国基金              0            -4.38%

150218      新能源B  交银施罗德              1            -4.47%

150294      高铁B级      向南方基金              0            -4.49%

502032  中海高铁B      中海基金              0            -4.55%

150165      可兑换货币B      东吴基金              0            -4.64%

150144      转债B级  银华基金管              0            -4.71%

150326      高铁B端  工银瑞信基              0            -4.90%

150304      创业股B      华安基金              1            -4.97%

502028      新丝路B      鹏华基金              0            -5.05%

502012  易基文字B  易方达基金基金              0            -5.11%

150316        勤劳4B      富国基金              0            -5.17%

502005  易基军事勤劳B  易方达基金基金              1            -5.18%

150248      传媒B级  工银瑞信基              0            -5.29%

150182  富国军事勤劳B      富国基金            21            -5.37%

150244          创业B      鹏华基金              2            -5.53%

150095    泰信400B      泰信基金              0            -5.54%

502025  鹏华钢铁B      鹏华基金              0            -5.60%

150234      传媒业B  申万菱信基              0            -5.69%

502038          网金B      大成基金              0            -5.73%

150322      煤炭B基      富国基金              0            -5.81%

150172          文字B  申万菱信基            22            -5.88%

150318        E财源B  交银施罗德              0            -5.93%

150153      创业板B      富国基金            37            -6.02%

150204          传媒B      鹏华基金              0            -6.06%

150302      文字股B      华安基金              0            -6.07%

150344      文字B基      融通基金              0            -6.07%

502055          券商B      长盛基金              0            -6.10%

150187      军事勤劳B级  申万菱信基              2            -6.21%

150224      文字B级      富国基金            13            -6.24%

150206          国防B      鹏华基金              9            -6.36%

150278          高铁B      鹏华基金              1            -6.64%

150236      券商B级      鹏华基金              1            -6.66%

150288          钢铁B      中融基金              1            -6.84%

150312          智能B      信诚基金              0            -7.34%

150222      中航军B  前海开源基            37            -7.61%

150252          煤炭B      招商基金              0            -7.68%

150264          1000B      沃伯格基金              0            -8.11%

150146      高贝塔B      招商基金              0            -8.68%

150332      网财源B  建信基金管              3            -8.99%

150290      煤炭B级      中融基金              6            -9.32%

150336      军事勤劳股B      融通基金              1            -9.46%

150201  招商中证B      招商基金            88            -9.61%

150174    TMT中证B      信诚基金              1            -9.61%

150310      传达安B      信诚基金              0          -1%

在下面所说的事网站上的文字、仅供参考的记载,应用前反省,风险自傲!

发表评论

Your email address will not be published.
*
*